เว็บไซต์นี้สร้างเพื่อการศึกษา วิชา คอมพิวเตอร์ โรงเรียนมัธยมวานรนิวาส

โดยเด็กชาย พบเกียรติ  อินลี   ม2/3     เลขที่16

เด็กชาย พิพัณทณพงษ์   เสนารักษ์   ม2/3  เลขที่21

เด็กชาย  คฤกพล       เทศนธรรม  ม2/3      เลขที่2

Advertisements